Nivustyrä

Tyrä eli hernia tarkoittaa heikon kohdan ("aukon") kehittymistä vatsanpeitteiden rakenteisiin. Aukosta pääsee työntymään vatsaontelon sisäpuolista kudosta (useimmiten vatsaontelon rasvaa, mutta joskus myös suolen mutkaa) ihon alle. Nivustyrä on yleinen vaiva Joka neljännelle miehelle kehittyy elämänsä aikana nivustyrä. Naisilla nivustyrä on huomattavasti harvinaisempi. Riski nivustyrän kehittymiselle kasvaa iän myötä. 

Nivustyrän muodostumiselle altistavat yksilölliset tekijät mm. sidekudoksen rakenne ja ylipaino. Joskus potilas kokee, että tyrä on syntynyt voimakkaan ponnistelun seurauksena. Tämä on toki mahdollista, mutta tyrää ei synny ilman rakenteellisesti heikkoa kohtaa nivusseudussa.  Miehillä tällainen rakenteellisesti heikko kohta on nivuskanavan sisäsuu, jossa siemennuoran rakenteet tulevat vatsaontelon puolelta nivuskanavaan. Siemennuoran myötäistä tyrää sanotaan lateraaliseksi eli epäsuoraksi tyräksi. Tällainen tyrä on voi jatkaa kasvuaan pitkälle kivespussiin saakka, jos tilannetta ei korjata leikkaamalla. Nivustyrä voi pullistua myös nivusen lihasten välisestä heikosta kohdasta, silloin puhutaan mediaalisesta eli suorasta nivustyrästä. Mediaalisessa nivustyrässä heikko kohta on usein laakeampi ja tyrä on useammin molmminpuolinen. Päältäpäin ei useinkaan pysty arvioimaan kumpi tyrä on kyseessä ja tilanne selviää vasta leikkauksessa. Kaikilla leikkaustekniikoilla voidaan kuitenkin korjata sekä suora että epäsuora nivustyrä.

Naisilla nivustyrä on selvästi harvinaisempi. Naisilla todetaan useammin ns. reisityrä. Reisityrässä heikko kohta on nivussiteen alapuolella, alaraajaan menevien verisuonten vieressä. Reisityrän aukko on yleensä pieni ja kureutumisriski suurempi. Usein reisityrä todetaan vasta kureutumistilanteessa. Tyrä ei parane itsestään, 

korjaus vaatii leikkauksen

Nivustyrän oireet

Useimmiten nivustyrä todetaan, kun potilas on itse huomannut pullistuman nivusessa. Tyrä voi olla oireeton, mutta useimmiten siihen liittyy paineentunnetta ja epämukavuutta, erityisesti rasituksessa. Joskus potilas voi joutua toistuvasti tukemaan nivusseutua kädellä tai reponoimaan (painamaan takaisin sisään) tyrään työntyvää kudosta. 

Tyrän diagnosoimiseksi riittää useimmiten nivusalueen tutkiminen vastaanotolla. Joskus tarvitaan lisäselvittelynä kuvantamistutkimuksia, näistä informatiivisin on magneettikuvaus.

Joskus tyrä voi kureutua eli inkarseroitua. Kureutumisella tarkoitetaan sitä, että tyrän sisältö jää ikään kuin "nalkkiin" tyrään ja sen verenkierto estyy. Tuolloin tyrä muuttuu kovaksi ja kipeäksi. Jos kureutunut kudos on suolen mutkaa, kureutunut suolen osa voi mennä kuolioon jopa tunneissa. Kureutunut tyrä pitää yrittää reponoida eli sen sisältö painaa takaisin vatsaontelon puolelle, jolloin tilanne laukeaa. Jos tyrää ei saada reponoitumaan, on kiireellinen päivystysleikkaus aiheellinen.

Nivuskivulle voi olla myös muita syitä kuin nivustyrä. Esimerkiksi lonkkanivelestä peräisin oleva kipu voi tuntua nivusen alueella.

Jos epäilet nivustyrää, kannattaa hakeutua asiantuntijan vastaanotolle.

Lisätietoa: 

Saarelma O. Nivustyrä. Lääkärikirja Duodecim 20.10.2016

Paajanen H. Vanhenevan miehen oireeton nivustyrä -leikkaukseen vai ei? Potilaanlääkärilehti 3.11.2013

Koruth S et al. Hernias- Is it a primary defect or a systemic disorder? Role of collagen III in all hernias- A case control study. Ann Med Surg (Lond). 2017 May 31;19:37-40.